Ne i përdorim cookies në uebfaqen tonë në mënyrë që t’ju ofrojmë shërbime më të mira. Duke vazhduar me përdorimin e uebfaqes sonë, ju na lejoni që t’i përdorim cookies. Ju mund të keni qasje në informata të detajuara në cookies përmes Politikave tona të privatësisë dhe Politikave tona të cookies.
x
Kosovë
Turqi
Bahrain
Irak
Londër
EN
TR
EN
SR
Për Korporata
Llogaria Rrjedhëse

​​Mund të hapni llogari rrjedhëse biznesi dhe t’i menaxhoni të gjitha veprimet e ndërmarra përmes kësaj llogarie.

TURKIYE IS BANKASI A.S. -DEGA NË KOSOVË, merr pjesë detyrueshëm në Fondin e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Kosovës.

Transfer parash
​Për të dërguar para në Turqi, filialet në Prishtinë dhe në Prizren ofrojnë zgjidhjet më të shpejta dhe më të sigurta. Me ndërmjetësimin e filialeve tona, Transferi i parave në të gjitha llogaritë e juaja në Turqi mund të realizohet brenda ditës dhe po në të njëjtën mënyrë mund t’i transferoni paratë nga llogaritë e juaja në Turqi për në filialet tona në Prishtinë dhe në Prizren.
Kreditë
​Nevojat financiare të kompanisë suaj mund t’i plotësoni me kredi të ofruara nga Filialet tona në Prishtinë dhe në Prizren, brenda afateve dhe limiteve të përcaktuara.
Garancionet
​Bizneset dhe İndividët duke u adresuar në Filialet tona në Prishtinë dhe në Prizren, mund të përfitojnë nga shërbimi i Letër Garancioneve, Letër Kredive/Akreditivet në rrjetin e gjerë të bankave korrespondente si dhe nga përvojat tona në sektorin bankarë.
Mbitërheqjet
Me ndihmën e overdraftit të ofruar nga filialet tona, ju mund t'i tejkaloni nevojat e përkohshme të likuiditetit. Në rast se rezultati i vlerësimit të aplikimit tuaj për kredi konsiderohet i përshtatshëm, limiti i overdraftit do të ndahet nga interesi mujor
Çmimore
© 2016 Türkiye İş Bankası A.Ş. Të gjitha drejtat e rezervuara.
© 2016 Türkiye İş Bankası A.Ş. Të gjitha drejtat e rezervuara.