Ne i përdorim cookies në uebfaqen tonë në mënyrë që t’ju ofrojmë shërbime më të mira. Duke vazhduar me përdorimin e uebfaqes sonë, ju na lejoni që t’i përdorim cookies. Ju mund të keni qasje në informata të detajuara në cookies përmes Politikave tona të privatësisë dhe Politikave tona të cookies.
x
Kosovë
Turqi
Bahrain
Irak
Londër
EN
TR
EN
SR
Kalkulatori i Depozitave Me Afat
EUR
USD
CHF
GBP
Shuma
Maturiteti (Muaj)
1
3
6
9
12
Norma e Interesit (%)
Njehsoni
Te Hyrat Bruto Te Interesit
Tatimi Në Burim (10%)
Te Hyrat Neto Te Interesit
Shuma
Maturiteti (Muaj)
1
3
6
9
12
Norma e Interesit (%)
Njehsoni
Te Hyrat Bruto Te Interesit
Tatimi Në Burim (10%)
Te Hyrat Neto Te Interesit
Shuma
Maturiteti (Muaj)
1
3
6
9
12
Norma e Interesit (%)
Njehsoni
Te Hyrat Bruto Te Interesit
Tatimi Në Burim (10%)
Te Hyrat Neto Te Interesit
Shuma
Maturiteti (Muaj)
1
3
6
9
12
Norma e Interesit (%)
Njehsoni
Te Hyrat Bruto Te Interesit
Tatimi Në Burim (10%)
Te Hyrat Neto Te Interesit

Njoftimi
*Shuma minimale që keni regjistruar do të jetë 5.000 EUR. *Shuma minimale që keni regjistruar do të jetë 10.000 USD/GBP/CHF.

Njoftimi
The calculations are not precise and binding. Bazuar ne Nenin 30 të të Hyrave nga Tatimi per Koorporata, Banka mban/tërheq tatimin (10%) në burim të shumes së interesit bruto.
© 2016 Türkiye İş Bankası A.Ş. Të gjitha drejtat e rezervuara.
© 2016 Türkiye İş Bankası A.Ş. Të gjitha drejtat e rezervuara.