Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası
Türkiye İş Bankası,  müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlama hususuna özel bir önem göstermektedir. Bu husus Bankamızın bu konudaki hassasiyetinin gereği olmasının yanı sıra, ilgili yasal mevzu​at uyarınca da Bankamızın yasal bir yükümlülüğüdür. Müşterilerimize ait bilgilerin korunması ve yasal mevzuata uygun davranma konusunda azami özen gösterilmesine dair yaklaşımımız çerçevesinde, tüm çalışanlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti en yüksek düzeyde göstermesini sağlamak için, Bankamız mevzuatında bu hususta detaylı düzenlemelere gidilmekte, yürütülen her türlü uygulama ve süreçte müşteri bilgilerinin korunması hususu önemle göz önünde bulundurulmaktadır.

Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise size daha iyi çevrimiçi ve bankacılık hizmeti sunmak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca bankamızın Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği ile ilgili gereken özeni göstermekteyiz.

Müşterilerimize ait kişisel veriler dahil ol​mak üzere tüm bilgiler müşterilerin onayı olmaksızın, ilgili yasal mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde bu bilgilere erişme yetkisi olan yasal kurumlar ve yetkililer hariç olmak üzere hiçbir şekil ve surette üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

Bankamız, destek hizmeti aldığı kuruluşların,  Bankamız gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlamaktadır.

Bu doğrultuda, Banka ve müşterilerimize ilişkin tüm bilgilerin yetkisiz erişimlerden, hatalı kullanım ve değişikliklerden, bozulma ve yok edilmekten korunması; bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanması temel yaklaşımımızdır.

Bu politikada yer verilen taahhütler bu web sitesinde ve Bankamızın diğer kanalları aracılığıyla paylaşılan bilgiler için geçerli olup bu sitede linki verilen web sitelerinde ve diğer web sitelerinde ziyaret edilen web sitelerinin gizlilik ilkeleri, etik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup bu sitelerde uğranabilecek maddi/manevi kayıplardan Bankamız sorumlu değildir.

Şahsi bilgilerinizi (adres, telefon, faks, e-posta adresi vb.) Bankamız ile paylaşmanız halinde söz konusu bilgiler sadece talep ettiğiniz hizmetin sunulması, değişiklik, bilgilendirme, kullanım ve bakım hizmetleri ile sözleşmenin yenilenmesine ilişkin iletileri göndermek için kullanılacak ve yasal zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. Ancak bankamız, yasaların zorunlu kıldığı durumlarda onayınızı almadan da bazı üçüncü taraflarla bilgi paylaşmak zorunda kalabilir. Onaylı veri tabanımızda yer almanız halinde ise, tarafınıza bankacılık, sigortacılık ve finans ürün ve hizmetleriyle ilgili olarak tanıtım, pazarlama ve promosyon faaliyetleri yapılması için ileti gönderilebilecektir. Bankamız tarafından gönderilen iletileri almak istemiyorsanız, size sunulan reddetme hakkını kullanarak örneğin; “Bankamızdan yeni ürün ve hizmet tanıtımına ilişkin herhangi bir eposta almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak, ilgili kanala ait listemizden çıkabilirsiniz. 

Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak

Kişisel verilerinizi yalnızca aşağıdaki kriterlerden biri geçerli olduğunda depolarız ve işleriz:
 • Kişisel verilerinizin bir veya daha fazla özel amaç için işlenmesine izin verdiyseniz;
 • Sizin ve Bankanın taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için bir işlem yapılması veya bir sözleşmeye girmeden önce isteğiniz üzerine adım atmak için işlem yapılması;
 • Banka'nın tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için işlem gerekliyse;
 • Hayati çıkarlarınızı veya başka bir gerçek kişiyi korumak için işlem gerekliyse;
 • Kamu yararına veya Banka'ya verilen resmi makamın icra ettiği bir görevin yerine getirilmesi için işlem gerekliyse;
 • Özellikle veri sahibinin çocuk olması halinde veri sahibinin kişisel verilerin korunmasını gerektiren menfaatleri veya temel hakları ve özgürlüklerinin banka veya üçüncü bir kişi tarafından gözetilen meşru menfaatlere ağır basması haricinde, söz konusu menfaatler doğrultusunda işleme faaliyetinin gerekli olması.

Kişisel bilgi işlem ilkeleri

Kişisel verilerinizi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kanunda öngörüldüğü üzere, kişisel veri işleme ilkelerine dayanarak işleriz:
 • Kişisel veriler, saygınlığınızı ihlal etmeden tarafsız, yasal ve şeffaf bir şekilde işlenir;
 • Veriler sadece belirtilen, açık ve meşru amaçlar için toplanır ve bu amaçlarla uyumsuz bir şekilde daha ek olarak işlenmez;
 • Kişisel veriler, yeterli, ilgili ve toplanma ve işlenme amacıyla sınırlı olacaktır;
 • Kişisel veriler doğru ve güncel tutulacaktır; İşlendikleri amaçları dikkate alarak yanlış olan kişisel verilerin gecikmeden silinmesini veya düzeltilmesini sağlamak için makul olan her adımı atacağız;
 • Kişisel veriler, daha fazla toplanma veya işlenme amacına ulaşmak için gerektiğinde saklanabilir. İşleme amacının yerine getirilmesinden sonra, kişisel veriler başka bir ilgili yasada aksi belirtilmedikçe, silinir, imha edilir, bloke edilir veya anonimleştirilir;
 •  Kişisel veriler, yetkisiz veya yasadışı işlemeye karşı ve uygun teknik veya örgütsel önlemlerin kullanılmasıyla, kazayla kaybedilme, imha veya zararlara karşı koruma dahil, kişisel verilerin uygun şekilde korunmasını sağlayacak şekilde işlenecektir.

Kullandığımız kişisel verilerin türleri

Farklı ürün ve hizmetler sunarken ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, işlemin niteliğine bağlı olarak farklı kişisel veriler kullanmamız gerekir. Bu bildirimde, “kişisel veriler”, aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sizi tanımlamanızı veya tanımlanabilmenizi sağlayan bilgi veya bilgi parçaları anlamına gelir:
 • Kişisel bilgiler (Ad ve soyadı; Kişisel kimlik numarası; Doğum tarihi ve yeri; Kişisel kimlik belgelerinin kopyası; Uyruğu; Cinsiyet; Medeni durumu vb.)
 • İletişim bilgileri (E-posta adresi; Telefon numaraları; Yerleşim adresi vb.)
 • Finansal bilgiler (İstihdam durumu; Aylık ve diğer gelirler; Borç ve / veya kredi geçmişi;
 • Eğitim, meslek ve iş veya iş bilgileriniz hakkında bilgiler
 • Size sunduğumuz hizmet ve ürünler hakkında bilgiler.
 • Açık onayınız varsa, isteğinizin niteliğine bağlı olarak, yalnızca ürünlerimiz ve hizmetlerimizle sınırlı olması gereken, hassas verilerinizin bir kısmını da kullanabiliriz. Size başka herhangi bir spesifik ürün veya hizmeti sunmak için, gerekirse, diğer kişisel bilgileri kullanma hakkımız olabilir.
Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz?
Kişisel verileri iki farklı yolla toplayabilir ve işleyebiliriz. Verilerinizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizin talep formları ve uygulamalar aracılığıyla, başvuru ve diğer talep formlarını kullanırken bize sunduğunuz belgeler aracılığıyla bizimle gönüllü olarak paylaşabilir ve veya verilerinizin bir bölümünü çevrimiçi hizmetlerimiz aracılığıyla otomatik olarak toplayabiliriz. Kişisel verilerinizi bu verilerin toplanma amacına uygun olarak kullanıldığı sağlanır. 

Kişisel verilerinizi nasıl kullanıyoruz?
Müşterilerimize farklı ürünler ve hizmetler sunuyoruz, böylece kişisel verilerinizi farklı nedenlerle kullanıyoruz. Örneğin, kişisel verilerinizi aşağıda listelenen amaçlar için kullanabiliriz:
 • Kimliğinizin saptanması ve doğrulanması için; hesapların açılması için, ödeme hizmetlerinin yürütülmesi için; farklı kredi ürünleri ihraç etmek için; çevrimiçi / dijital hizmetler için; pazarlama amacıyla; kötü borç kurtarma için; yasal gerekliliklere uymak vb. için;
 • Web sitemize kaydolduğunuzda, kişisel verilerinizi web sitemizdeki formlardan (örneğin; soyadı, e-posta, iletişim bilgileri, doğum günü vb.) elde edebilir ve istenen hizmetleri sağlayabilir veya daha önce onay vermeniz durumunda tarafınıza pazarlama  bilgileri, e-bülten vs. gönderebiliriz;
 • Kişisel verileriniz, önceden onay vermeniz durumunda, pazar araştırması, planlama ve istatistiksel analiz için işlenebilir.
 • Diğer kullanıcıların ve web sitemizin güvenliğini sağlamak için kişisel verilerinizi işleyebiliriz.
Kişisel verilerinizin kullanımı, İş Bankası tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlı olarak, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasa ve düzenlemelere ve diğer ilgili yasalara uygun olarak zaman zaman genişletilebilir/uzatılabilir.

Kişisel verilerin saklanma süresi
İş Bankası, kişisel verilerinizi, verilerin ilk etapta alınma gerekçesinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece ya da mevzuatta belirtilen süreler boyunca güvenli ve korunan bir ortamda saklayacaktır.

Kişisel Verilerinizin Transferi
Kişisel bilgileriniz, bu Gizlilik bildiriminde veya mevzuatta belirtilmediği sürece, izniniz olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizi, Kosova Cumhuriyeti’nin içinde ve dışında, bizim için destek hizmetleri sağlayan üçüncü şahıslarla (örneğin; veri işlemcileri, barındırma hizmeti sağlayıcıları, web sitesi operatörleri, veri analizörleri, dış kaynaklı müşteri hizmetleri firmaları veya ödeme yöneticileri vb.) paylaşabiliriz. Üçüncü taraf servis sağlayıcılarına, söz konusu hizmeti yerine getirmeleri gerektiğinde müşterilerimizin kişisel verilerine erişim izni verilebilir. Onlar, bu tür verileri gizli tutacaklar ve yalnızca Bankamıza hizmetlerini sunmak için Gözetim altında ve kullanacaklar ve diğer ticari veya ticari olmayan amaçlarla kullanmayacaklar. Tüm bu durumlarda Banka, haklarınızın güvence altına alınmasını ve bu tür bir devrinin yasaya uygun olarak yapılmasını sağlayacaktır; bu nedenle bu hizmet sağlayıcılar ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin ayrı bir anlaşma imzalanacaktır.

Banka ayrıca kişisel verilerinizi Kosova Merkez Bankası (KMB) ile paylaşacak ve aynı zamanda kredi geçmişinizle ilgili olarak KMB'den bilgi toplayacaktır; Banka, KMB, yanı sıra kişisel verilerinizi, KMB’nin hissedarları ve diğer grup üyeleri ile de paylaşacaktır.

Banka ayrıca kişisel verilerinizi, yasal olarak istenmesi halinde Mali Bilgi Merkezi, Savcılık Ofisi, Polis, Mahkemeler vb. Gibi tüm yetkili kamu makamları ile paylaşabilir.

Ancak Bankamız, web sitemize belirli bir süre içerisinde yapılan ziyaret sayısı gibi kişiselleştirilmemiş ve / veya anonimleştirilen verileri, herhangi bir sınırlama olmaksızın, paylaşmakta serbesttir.

Kişisel Verilerin Güvenliği
İş Bankası, kişisel verilerinizin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve makul korumayı sağlar. Kişisel verilerinizi kayıp, kötüye kullanım veya değişikliklerden korumak için çok çalışıyoruz ve gerekli tüm önlemleri alıyoruz.

Kişisel verilerinizi genellikle İş Bankası veri tabanlarında veya servis sağlayıcılarımız tarafından sağlanan veri tabanlarında saklarız.

İş Bankası'nın size gerekli hizmeti sunmak için bilgilerinize erişimi olan sözleşmeli ortakları, bu bilgileri gizli tutmak ve geleneksel yükümlülük kapsamında başka hiçbir amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

Bilgi güvenliği ve verilerin bütünlüğü
Kişisel verilerinizi, ağ üzerinden veri aktarımı, ifşa ve erişim ile diğer işlem ve suistimaller sırasında oluşabilecek kaza veya yasadışı imha, kayıp, değişiklik, tüm yasadışı ve izinsiz suistimallere karşı korumak için tüm teknik ve makul önlemler alınmaktadır.

Kişisel veriler ve çocuklar
Web sitemiz hizmetlerimiz çocuklar için tasarlanmamıştır. Buna ek olarak, aksi belirtilmedikçe ve / veya yasalarca zorunlu tutulmadıkça, çocukların kişisel bilgilerini kasıtlı olarak herhangi bir web sitemiz aracılığıyla toplamamaktayız.

Gizlilik Bildirimimizde Değişiklik
Bankamız, veri koruma yasasının en güncel versiyonuna uymak için, müşterileri veya ziyaretçileri için önceden bildirimde bulunmaksızın bu Gizlilik bildirimini değiştirme hakkını saklı tutar. Gizlilik bildirimimizdeki böyle bir revizyonun en kısa sürede web sitemizde duyurulacağı bildirilmiştir. Bu bildirim en son 19.03.2019 tarihinde değiştirilmiştir.

Haklarınız
Banka’dan kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği konusunda teyit alma hakkınız ve işlenmiş olması durumunda kişisel bilgilerinize ve aşağıdaki bilgilere erişim hakkınız vardır: işlemin amaçları; ilgili kişisel veri kategorileri; kişisel bilgilerin açıklandığı açıklanacağı alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar; mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı öngörülen süre veya mümkün değilse, o dönemi belirlemek için kullanılan kriterler.

Sizinle ilgili yanlış kişisel bilgilerin düzeltilmesini Banka'dan temin etme hakkına sahipsiniz. Bu, ek bir bildirimde bulunarak, tamamlanmamış kişisel verilerin tamamlanma hakkına sahip olacağınız anlamına gelir. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin yasal gerekçeler yoksa veya yasal gerekçelerin artık mevcut olmaması durumunda, Banka'dan kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkınız vardır.

Aşağıdaki durumlardan birinin geçerli olması halinde, veri sahibinin Banka’dan işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep etme hakkı bulunur: kişisel verilerin doğruluğuna tarafınızdan  itiraz edilmesi halinde, Banka’nın kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesini sağlayan bir süre boyunca; işleme faaliyetinin yasa dışı olması ve kişisel verilerinizin silinmesine itiraz etmeniz ve bunun yerine verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etmeniz durumunda; Banka’nın işleme amaçlarına yönelik olarak artık kişisel verilere ihtiyaç duymaması, ancak tarafınızın yasal iddialarda bulunmanız, bu iddiaların uygulanması veya savunulması amacıyla söz konusu verilere ihtiyaç duyması; Banka'nın meşru gerekçelerinin yasal gerekçelerinizi geçersiz kılıp kılmadığının doğrulanmasını bekleyen bir işleme uygun olarak işlemeye itiraz etmeniz durumunda. 

Bazı durumlarda, kişisel verilerinizin işlenmesine herhangi bir zamanda kendi durumunuza ilişkin gerekçelerle itiraz etme hakkınız olacaktır. Bu durumda, Banka, menfaatlerinizi, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işlemler veya yasal taleplerin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için zorunlu olan yasal gerekçeler göstermediği sürece, kişisel verileri artık işlemeyecektir. 

Kişisel verilerin doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda işlenmesi durumunda, veri sahibinin doğrudan pazarlama ile alakalı olduğu ölçüde profil çıkarma da dahil olmak üzere kendisi ile ilgili kişisel verilerin söz konusu doğrudan pazarlama amacı ile işlenmesine herhangi bir zamanda endişelerinizi e- dataprotection@isbank-kos.com posta adresine göndererek ve / veya Şubelerimizden birini ziyaret ederek itiraz etme hakkı bulunur. Kişisel veriler artık bu amaçlar için işlenmeyecektir.

Sizinle ilgili yasal etkiler yaratan veya benzer şekilde sizi önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma dahil, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahip olacaksınız.

Bununla birlikte, bu hak, karar: siz ve Banka arasında bir sözleşmeye girmek veya bu sözleşmeyi uygulamak için gerekli ise; Bankanın tabi olduğu ve aynı zamanda hak ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemleri getiren belirli bir yasa ile yetkilendirilmişse; veya açık izninize dayanmaktaysa uygulanmayacaktır.

Banka'ya sağladığınız kişisel bilgilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makinede okunabilir bir biçimde alma ve bu verileri Banka'dan engel olmadan başka bir denetleyiciye gönderme hakkına sahip olacaksınız. 

İstediğiniz zaman onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Ancak, rızanın geri çekilmesi, geri çekilmeden önce rızayı esas alan işlemlerin yasallığını etkilemeyecektir. Çekilme, izin vermeyle aynı şekilde yapılır.

Diğer idari veya adli koruma önlemlere halel getirmeksizin, kişisel verilerinizin işlenmesinin veri koruma yasasını ihlal ettiğini iddia etmeniz halinde, Ajanstan önce şikayette bulunma hakkınız vardır. 

Ancak, İŞ BANKASI, makul olarak tekrarlanan veya teknik olarak orantısız talepleri ve / veya karşılanması zor olan veya diğer insanların gizliliğini tehlikeye atan talepleri reddetme hakkını saklı tutar.

Kurum Bilgileri 
Türkiye İş Bankası A.Ş. Kosova Şubesi
Adres: Str. Ukshin Hoti, No.100, Lakrishte, Prishtina 10000, Kosovo
Telefon: +381 38 245 245
Faks: +381 38 224 542

Veri Koruma Memuru
Ad & Soyad: Mr. Urim Bexheti
Telefon: 049/904 501
E-posta: dataprotection@isbank-kos.com

Yer Sağlayıcı
Türkiye İş Bankası A.Ş.

Yetkili Organlar
Kosova Cumhuriyeti Merkez Bankası
Adres: Rruga Garibaldi, Nr.33, 10000, Prishtina, Kosovo
Telefon: +381 38 222 055
Faks: +381 38 243 763
Web sayfası: www.bqk-kos.org

Bilgi ve Gizlilik Ajansı 
Adres: Rruga Luan Haradinaj, 10000, Prishtina, Kosovo
Telefon: +381 38 200 629
Web sayfası: www.amdp-kos.org