Gizlilik Politikası

Gizlilik Bildirimi​​

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Kosova Şubesi, gerek fiziki varlığı gerekse çevrimiçi varlığı aracılığıyla, gerçek kişilerin Banka'nın sunduğu hizmetlerden yararlanırken, web sitemizi, çevrimiçi uygulamamızı ve mobil uygulamamızı kullandıklarında sağladıkları kişisel verileri kontrol eder ve işler. Bu metinde ayrıca "Banka" ve "biz" terimleri ve bunlardan türetilenler TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Kosova Şubesi’ni ifade eder. "Siz" terimi ve bundan türetilenler, hizmetlerimizin kullanıcılarını / müşterilerimizi ifade eder.
Bu gizlilik bildirimi, kişisel verilerin Banka tarafından toplanması, kullanılması ve işlenmesi hakkında sizi bilgilendirir. Bu bildirimde sunulan kurallar, elektronik olarak, kağıt üzerinde veya başka herhangi bir veri depolama cihazında saklanan her türlü veri için geçerlidir.
Banka, müşterilerimize ait gizlilik ve kişisel verilerin korunması ve güvence altına alınması konusunda özel bir özen göstermektedir. Bu husus, 06/L-082 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler uyarınca bizim için yasal bir yükümlülük teşkil etmektedir. Müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasında azami özeni gösterme ve ilgili mevzuata uygun hareket etme yaklaşımımızın bir parçası olarak, bu konuda detaylı düzenlemeler hazırlamış ve tüm uygulamalarımızda müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasını ilke edinmiş bulunmaktayız. Ayrıca tüm çalışanlarımızın bu konuda en üst düzeyde özen göstermesini sağlamak üzere prosedürler hazırladık.
Web sitesi ziyaretçilerimiz tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yollarla depolanan ve/veya elektronik ortamda ifşa edilen kişisel veriler, öncelikle taleplerinin yerine getirilmesi ve sonrasında kendilerine daha iyi online bankacılık hizmetleri sunulması amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca, Bankamızın gizlilik bildirimine uygun olarak, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliğinin sağlanması için gerekli özeni göstermekteyiz.
Bankamız, hizmetlerimizin destek sağlayıcılarının her zaman Bankamızın standartlarına, gizlilik gerekliliklerine uymasını ve 06/L-082 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uygun hareket etmesini sağlamak için önlemler almaktadır.
Bu doğrultuda, Bankamıza ve müşterilerimize ait tüm kişisel verilerin yetkisiz erişime, hileli kullanıma ve değiştirilmeye, bozulmaya ve yok edilmeye karşı korunması ve bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanması temel yaklaşımımızdır.
Kişisel verilerinizi Bankamız ile paylaştığınızda, bunlar yalnızca talep ettiğiniz hizmetler, iletişim ve sözleşmelerinizin yenilenmesi için kullanılacaktır. Veri tabanımızda yer almanız halinde bankacılık, finans ve sigorta ürün ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımı hakkında sizinle iletişim kurabiliriz. Bankamızdan elektronik iletişim almak istemediğinizde onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Örneğin, bir e-postanın sonunda bulabileceğiniz "Bankamızdan yeni ürün veya hizmetleri tanıtan herhangi bir e-posta almak istemiyorsanız lütfen buraya tıklayın." düğmesine tıklayarak ilgili kanal listemizden çıkarılacaksınız. 

Kişisel veri işleme ilkeleri 
Banka, kişisel verilerinizi 06/L-082 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından sağlanan kişisel veri işleme ilkelerine dayalı olarak aşağıdaki şekilde işlemektedir: 
- Kişisel veriler, saygınlığınızı ihlal etmeden, yasal, adil, tarafsız ve şeffaf bir şekilde işlenir; 
- Kişisel veriler yalnızca belirli, açık ve yasal amaçlar için toplanır ve bu amaçlara uygun olmayan herhangi bir şekilde daha fazla işlenmez;
- Kişisel veriler uygun, ilgili, gereksiz olmamalı ve toplandıkları veya işlendikleri amaçlarla sınırlı olmalıdır; 
- Kişisel veriler doğru olmalı ve uygulanabilir olduğu durumlarda güncel tutulmalıdır. Banka, kişisel verilerin işlenme amaçlarını dikkate alarak, yanlış olan verilerin makul olmayan bir gecikme olmaksızın düzeltilmesini veya silinmesini sağlamak için tüm makul adımları atacaktır; 
- Kişisel veriler, toplandıkları veya işlendikleri amaçlara ulaşmak için gerekli olduğu sürece saklanabilir. İşleme amacına ulaştıktan sonra, ilgili başka bir kanunda aksi belirtilmedikçe, kişisel veriler silinmeli, kaldırılmalı, yok edilmeli, engellenmeli veya anonim hale getirilmelidir; 
- Kişisel veriler, yetkisiz veya yasa dışı işlemeye karşı ve kazara kayıp, imha veya hasara karşı koruma dahil olmak üzere kişisel verilerin yeterli düzeyde korunmasını ve güvenliğini sağlayacak şekilde, kişisel verilere uygun güvenlik önlemleri kullanılarak işlenecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak 
Kişisel verilerinizi yalnızca aşağıdaki kriterlerden biri karşılandığında toplar, saklar ve işleriz:
- Kişisel verilerinizin bir veya daha fazla özel amaç için işlenmesine izin verdiyseniz; 
- İşleme, sizin ve Banka'nın taraf olduğu bir sözleşmenin imzalanması veya sözleşmenin imzalanmasından önce talebinizle ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesi için gerekliyse; 
- İşlemenin Banka'nın tabi olduğu yasal yükümlülüğe uymak için gerekli olması; 
- İşlemenin sizin veya diğer gerçek kişilerin hayati çıkarlarının korunması için gerekli olması; 
- İşlemenin kamu yararına bir görevin yerine getirilmesi veya Bankaya verilen resmi yetkinin kullanılması için gerekli olması; 
- İşlemenin Banka veya üçüncü tarafça uygulanan meşru menfaatler için gerekli olması halinde, bu menfaatlerin kişisel verilerin korunmasını gerektiren veri sahibinin menfaatleri veya temel hak ve özgürlükleri tarafından aşılması durumu hariç olmak üzere, özellikle veri konusunun çocuk olması halinde.  

Banka'nın topladığı ve işlediği kişisel verilerin türü 
Banka, hizmetlerini sunmak için veya yasaların gerektirdiği durumlarda kişisel verileri işler. İşlenecek kişisel veri kategorisi, müşterilerimiz tarafından talep edilen hizmetlere ve kullanılan ürünlere bağlıdır. Banka'nın işlediği kişisel veriler, aşağıdaki listede gösterildiği gibi farklı kategorilere ait olabilir. Ancak, müşterilerimiz Banka'nın ek kişisel verileri işlemesini gerektiren başka hizmetler ve ürünler de kullanabileceğinden, bu liste kısıtlayıcı değildir. 
Kişisel bilgiler: 
- Ad ve soyad; 
- Doğum tarihi ve yeri;
- Cinsiyet
- Vatandaşlık;
- Kişisel kimlik numarası (Kimlik belgesinin türü, Düzenleyen makam, Düzenlenme tarihi, Son kullanma tarihi);
- Kişisel kimlik belgelerinin kopyası; 
- Medeni durum; 
- Aile bilgileri;
- Kimlik doğrulama verileri (örneğin imza);
- Fotoğraf;
- SNS (Siyasi Nüfus Sahibi) durumu. 

İletişim bilgileri:
- İkamet adresi (Sokak adresi, Şehir, Eyalet, Posta kodu);
- E-posta adresi;
- Telefon iletişim numaraları;
- Posta adresi (Sokak adresi, Şehir, Eyalet, Posta kodu). 

Finansal bilgiler:
- Mali durum ve gelir detayları;
- Akrabaların iş durumu ve istihdamı;
- Kredi geçmişi;
- Kredi değerlendirmesi için belgeler;
- Kamu kayıtlarından elde edilen veriler;
- Diğer bankalar veya finans şirketleri ile ilişkiler;
- Serbest meslek sahipleri için iş belgeleri;
- Mülkiyet belgeleri (mülk tanımı, mülk değerleme raporu, teminat sigortası, inşaat belgeleri).

Eğitim, meslek ve iş veya iş bilgileri ile ilgili bilgiler:
- İstihdam durumu;
- Pozisyon ve işyeri;
- Aylık ve diğer gelirler;
- Mesleki deneyim;
- Eğitim. 

Size sunduğumuz ürün ve hizmetler hakkında bilgiler:
- Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden elde edilen veriler;
- Banka hesap bilgileri;
- Kredi/banka kartı bilgileri;
- İşlemlerin detayları ve geçmişi;
- Yetkilendirme anlaşmaları ile ilgili veriler;
- Herhangi bir üçüncü taraf lehtara ilişkin bilgiler;
- Banka tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanımına ilişkin diğer veriler. 

Teknik bilgiler ve çevrimiçi tanımlama:
- Kullanıcı kaydı ve abonelik verileri (örneğin çevrimiçi bankacılık kayıt bilgileri);
- Kartınızla ödeme yaptığınız işyerlerinin ayrıntıları. 

Diğer kişisel veri türleri:
- Banka'nın tesislerinde ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarından alınan görüntüler.
Açık izniniz olması halinde, talebinizin niteliğine bağlı olarak, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle sınırlı olması gereken bazı hassas verilerinizi de kullanabiliriz. Size başka herhangi bir özel ürün veya hizmet sunmak için gerekli olması halinde diğer kişisel verileri kullanma hakkına sahip olabiliriz.

Kişisel verileriniz Banka tarafından nasıl toplanır ve işlenir?
Banka, kişisel verilerinizi bazı durumlarda, örneğin sunduğumuz hizmetleri veya ürünleri doğrudan kullandığınızda veya çevrimiçi platformlarımızı kullandığınızda toplayabilir. Kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarda toplarız:​
- Bir hesap açtığınızda ve/veya müşteri olarak kaydolduğunuzda;
- Ürün veya hizmetlerimizden herhangi birine başvurduğunuzda veya bunları kullandığınızda;
- Web sitemizi kullandığınızda veya görüntülediğinizde;
- Şubelerimizi veya ofislerimizi ziyaret ettiğinizde;
- İletişim kanallarımız aracılığıyla bizimle iletişime geçtiğinizde;
- E-posta, iletişim merkezi formları, sözleşmeler veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla yazılı veya sözlü olarak bilgi vermek amacıyla.

Banka, yasaların izin verdiği sınırlar dahilinde verilerinizi dolaylı olarak aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer kaynaklardan da toplayabilir:
- Kamu kayıtları (örneğin Merkezi Kredi Kayıtları vb.);
- İlgili taraflar (örneğin işverenler, iş sahipleri, akrabalar veya diğer kişiler); 
- Kamu makamları ve kolluk kuvvetleri.​​

Kişisel verilerin işlenme amaçları
Banka olarak müşterilerimize farklı ürün ve hizmetler sunuyoruz, bu nedenle kişisel verilerinizi farklı amaçlar için işleyebiliriz. Örneğin, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebiliriz:
- Kimlik tespitiniz ve doğrulamanız için;
- Hesap açmak için;
- Ödeme hizmetlerini gerçekleştirmek için;
- Çeşitli kredi ürünlerinin çıkarılması için;
- Çevrimiçi/dijital hizmetler için;
- Pazarlama amaçları için;
- Şüpheli alacakların iadesi için;
- Yasal ve düzenleyici yükümlülükleri yerine getirmek için;
- Kara para aklama, terör finansmanı ve dolandırıcılığı önlemek için;
- Daha önce kabul ettiyseniz, pazar araştırması, planlama ve istatistiksel analiz için;
- Diğer kullanıcıların ve web sitemizin güvenliğini sağlamak için;
- İş geliştirmeyi teşvik etmek için;
- Uygun risk yönetimini sağlamak için;
- Müşteri hizmetlerini ve müşteri ilişkileri yönetimini geliştirmek.

Web sitemize kaydolduğunuzda, verilerinizi web sitemizdeki formlar aracılığıyla (örneğin ad, soyad, e-posta, iletişim bilgileri, doğum günü vb.) alabilir ve size talep ettiğiniz hizmetleri sağlayabilir veya daha önce kabul ettiyseniz size elektronik bültenimizi, reklam bilgilerimizi vb. gönderebiliriz.
Kişisel verilerinizin kullanımı, Banka tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlı olarak, kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak zaman zaman genişletilebilir.

Kişisel verilerin saklanması 
Kişisel verilerin saklanma süresi, verilerin kategorisine ve işlenme amaçlarına bağlıdır. 
Banka, kişisel verilerinizi güvenli ve korumalı bir ortamda, ilk etapta verilerin toplanma ve işlenme amacını yerine getirmek için gerekli olduğu sürece veya ilgili mevzuatta öngörülen süre boyunca saklayacaktır. 
Kişisel verilere artık ihtiyaç duyulmaması halinde, silme süreçlerimize uygun olarak silinecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel verilerin güvenliği 
Banka, kişisel verilerinizin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve makul tüm korumayı sağlar. Verilerinizi kayıp, kötüye kullanım veya değişikliğe karşı korumak için gerekli tüm önlemleri almayı taahhüt ediyoruz.
Kişisel verilerinizi genellikle kendi veri tabanlarımızda veya hizmet sağlayıcılarımız tarafından sağlanan veri tabanlarında saklamaktayız. 
Size gerekli hizmetleri sunabilmek için bilgilerinize erişimi olan Banka'nın sözleşmeli çalışanları, bu verileri gizli tutmak ve geleneksel yükümlülük çerçevesinde başka bir amaç için kullanmamakla yükümlüdür.
Kişisel verilerinizin imha, kayıp, kazaen veya hukuka aykırı olarak değiştirilmesinin yanı sıra ağ verilerinde aktarılması, yayınlanması veya diğer işlemler sırasında oluşabilecek her türlü kötüye kullanımdan veya hukuka aykırı ve yetkisiz kullanımdan korunması için Banka tarafından tüm makul teknik ve organizasyonel tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verilerinizin aktarılması
Banka, hakkınızdaki kişisel verileri, verilerinizi yasal olarak işleyen üçüncü taraflara ifşa edebilir. Ancak bu yalnızca yasalar gerektirdiğinde veya siz bunu önceden kabul ettiğinizde gerçekleşebilir.
Banka verilerinizi aşağıdakilere ifşa edebilir:
- Denetleyici ve diğer düzenleyici makamlar, örneğin: Kosova Cumhuriyeti Merkez Bankası, Mali İstihbarat Birimi, Kosova Vergi İdaresi, yargı organları ve diğer yetkili makamlar;
- Avukatlar, arabulucular, müşterek hesap sahipleri, müşterek borçlular, kefiller gibi yetki ile sizin adınıza hareket eden yetkili temsilciniz;
- Banka'nın hissedarları, Banka grubunun diğer üyeleri, Visa, Mastercard, banka kartı düzenleyicileri, ATM yöneticileri, kart ödeme işleme şirketleri, lehtarlarınız vb. gibi Banka'nın Kosova Cumhuriyeti içinde ve dışında hizmet sağlamak için işbirliği yapması gereken üçüncü taraflar;
- Dış hukuk danışmanları, noterler, denetçiler, muhasebeciler, pazarlama ve reklam şirketleri, belge depolama, belge arşivleme ve imha şirketleri, bulutta depolama şirketleri, BT ve telekomünikasyon hizmet sağlayıcıları, yazılım geliştirme yüklenicileri vb. gibi meşru menfaatleri veya sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla hizmet sağlayan diğer taraflar.

Üçüncü taraflar, söz konusu hizmeti gerçekleştirmek için gerekli olduğunda müşterilerimizin kişisel verilerine erişebilir. Üçüncü taraflar bu verilerin gizliliğini koruyacak ve bu verileri yalnızca Bankamızın gözetimi altında ve Bankamız adına hizmetlerini sağlamak için kullanacak ve başka hiçbir ticari veya ticari olmayan amaç için kullanmayacaktır. 
Veriler aktarıldığında, aktarım 06/L - 082 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tam olarak uygun olarak yapılır ve bunun için bu hizmet sağlayıcılarla kişisel verilerin korunmasına ilişkin özel bir sözleşme imzalanacaktır. 
Bununla birlikte, Banka, belirli bir dönemde web sitemize yapılan ziyaret sayısı gibi kişisel olmayan ve/veya anonim verileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın üçüncü taraflara açıklamakta serbesttir.

Çocukların kişisel verileri
Web sitesi hizmetlerimiz çocuklar için tasarlanmamıştır. Ayrıca Banka, yasaların izin verdiği ve/veya gerektirdiği durumlar haricinde, web sitelerimizin hiçbiri aracılığıyla kasıtlı olarak çocukların verilerini toplamamaktadır. 

Veri Sahibi olarak haklarınız
Veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 
- Bilgilendirilme hakkı - Kişisel verilerinizin toplanması ve kullanımı hakkında bilgilendirilme hakkına sahipsiniz;
- Erişim hakkı - Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğine dair Banka'dan teyit alma hakkına sahipsiniz ve eğer işleniyorsa, kişisel verilere ve aşağıdaki gibi diğer bilgilere erişim talep etme hakkına sahipsiniz: İşleme amaçları; Kişisel veri kategorileri; Özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar olmak üzere kişisel verilerin ifşa edildiği veya ifşa edileceği yararlanıcılar veya alıcı kategorileri; Mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı öngörülen süre veya mümkün değilse, bu süreyi belirlemek için kullanılan kriterler; - Düzeltme hakkı - Yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. İşleme amaçlarını dikkate alarak, ek bir beyanda bulunmak da dahil olmak üzere, eksik kişisel verileri tamamlama hakkına sahipsiniz;
- Silme hakkı (unutulma hakkı) - İlgili mevzuata göre belirli durumlarda kişisel verilerin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz;
- İşlemenin kısıtlanması hakkı - İlgili mevzuata göre belirli durumlarda verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz;
- Veri taşınabilirliği hakkı - Banka tarafından tutulan kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve kendi amaçlarınız için yeniden kullanma veya bu verileri başka bir denetleyiciye iletme hakkına sahipsiniz;
- İtiraz hakkı - İlgili mevzuata göre belirli durumlarda, özel bir kişisel durum nedeniyle kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu durumda Banka, kişisel verilerin işlenmesi için ikna edici bir yasal dayanak, menfaatlerinizden, haklarınızdan ve özgürlüklerinizden daha üstün bir dayanak göstermediği sürece kişisel verileri artık işlemeyecektir;
- Otomatik karar alma ve profil oluşturma ile ilgili haklar - Banka'dan yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmamasını isteme hakkına sahipsiniz. Ancak, bu hak, kararın sizinle Banka arasındaki bir sözleşmenin imzalanması veya ifası için gerekli olması; Bankanın tabi olduğu ve haklarınızı, özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemleri de belirleyen belirli bir yasa tarafından yetkilendirilmesi veya açık rızanıza dayanması durumunda geçerli değildir;
- Onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Ancak, rızanın geri çekilmesi, geri çekilmeden önceki rızaya dayalı işlemenin yasallığını etkilemeyecektir. Geri çekme, onay verme ile aynı şekilde yapılmalıdır; 
- Diğer yasal yollar saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerle ilgili haklarınızın ihlal edildiğini iddia etmeniz halinde Bilgi ve Gizlilik Kurumu'na şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmaya karar vermeniz halinde Banka talebinize gecikmeksizin yanıt verecektir. 
Ancak Banka, makul olmayan bir şekilde tekrarlanan veya teknik olarak orantısız olan ve/veya yerine getirilmesi çok zor olan veya başkalarının gizliliğini tehlikeye atan taleplere itiraz etme konusundaki yasal hakkını saklı tutar.

Gizlilik Bildirimi Güncellemeleri 
Banka, bu bildirimin yeni hizmetleri, uygulamalarımızdaki değişiklikleri ve müşterilerimize karşı sorumluluklarımızı etkileyebilecek her türlü yasal ve düzenleyici değişikliği yansıtması için bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Gizlilik Bildirimindeki değişiklikler, müşterilerimize veya ziyaretçilerimize önceden haber verilmeksizin yapılabilir.
Tüm değişiklikler web sitemizde yayınlandıkları anda yürürlüğe girer.
Bu bildirim en son 18.09.2023 tarihinde değiştirilmiştir.​​

Kurum Hakkında Bilgiler
Türkiye İş Bankası A.Ş. Dega në Kosovë
Adres: Str. Ukshin Hoti, No. 100, Lakrishte, Priştine, 10000, Kosova
Telefon Numarası: +383 38 245 245
Faks: +383 38 224 542

Veri Koruma Görevlisi
Adı ve Soyadı: Valbona Plepolli
Telefon Numarası: +383 38 245 245
E-posta: dataprotection@isbank-kos.com

Barındırma (Hosting):
Türkiye İş Bankası A.Ş.

Yetkili Makamlar
Kosova Cumhuriyeti Merkez Bankası (CBK)
Adres: Str. Garibaldi, No. 33, Priştine, 10000, Kosova
Telefon Numaramız: +383 38 222 055
Faks: +383 38 243 763
Bağlantı: https://bqk-kos.org/​​

Bilgi ve Gizlilik Kurumu
Adres: Str. Zejnel Salihu, No. 22, Priştine, 10000, Kosova
Telefon Numarası: +383 38 200 62 954
Faks: +383 38 200 62 965
Bağlantı: https://aip.rks-gov.net/  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​