Banking za Preduzeća

Tekuči Račun

​Možete otvoriti Corporate tekućeg računa za upravljanje komercijalne i korporativne transakcije i možete pratiti sva plaćanja i zahteve likvidnosti vašeg poslovanja preko ovog računa.


Transfer Novca

​Za transfer novca u Turskoj, naše filijale u Prištini i Prizrenu obezbede najbrže i najsigurnije rešenja. Preko naših filijala možete preneti novac za Isbank Turska račune za jedan dan, i na isti način možete napraviti transfer iz Isbank Turska računa na našim filijalama na Prištinun i Prizren.

Gotovinki Kredit

​Vaše finansijske potrebe za vaše kompanije možete zadovoljiti sa kreditima od strane naših filijala u Prištini i Prizrenu, prema utvrđenim uslovima.

Ne-Gotovinski Kredit

​Možete koristiti naše usluge harte od garancije izdatih od strane naših filijala u Prištini i Prizrenu za kompanije ili pojedinaca, a možete koristiti i naše harte od vrednosti sa našim širokom mrežom korespondentskih banaka i naše iskustvo u oblasti međunarodne bankarstva.

Prekoračenja , Overdraft

Svoje privremene potrebe za likvidnošću bolje ćete prevazići uz našu uslugu dozvoljenog prekoračenja. Posle pozitivne procene kreditne sposobnosti, firmi se odobrava adekvatni limit dozvoljenog prekoračenja na koji se kamata zadužuje mesečno.