Kontaktirajte Nas

Filijala Priština

Ulica Ukshin Hoti, Br.100, Lakrište, Priština, Kosovo

(00 383) 38 245 245info@isbank-kos.com

08:30 - 16:15

Filijala Prizren

Zahir Pajaziti. KK Lakuriqi 2-blok A-1 20000 Prizren Kosova

(00 383) 29 245 255info@isbank-kos.com

08:30 - 16:15