Pravno Obaveštenje

​Naša banka ne garantuje tačnost, kompletnost ili doslednost bilo kog sadržaja, mišljenja i informacije koje se nude / javljaju se na našoj web stranici od trečih strana. Zbog toga, našim klientima se preporučuje pre deluje na osnovu sadržaja, mišljenja i informacija dobijenih od našeg sajta, da proveravaju tačnost sadržaja, mišljenja i informacija, i donose odluke koje će biti zasnovane na sadržaj, mišljenja i informacije. Naša banka nije odgovorna za bilo koji greške ili nedostatke u sadržaju, mišljenja i informacija, sadržaj, informacije i mišljenja i nisu obavezujuće za našu banku.​