Jepi Vlerë

dhe Siguri Parasë

Depozitat me interesin

mëtë lartë në treg deri 3.40%
Themeluar më 1924.

Prezente edhe në Kosovë.


Aplikacioni ynë transformon
përvojën tradicionale bankare
dhe ju jep avantazhin e casjes në
bankëntuaj kurdo që dëshironi!

Revolucionizoni bankingun tuaj -
Shkarkoni Tani!

Bankare Individuale

Për Korporat

e-deposit Aplikacioni

e-deposit Aplikacioni

Më Shumë Info
Patundshmëritë në Shitje

Patundshmëritë në Shitje

Më Shumë Info
Kalkulatori i Depozitave Me Afat

Kalkulatori i Depozitave Me Afat

Më Shumë Info