e-deposit Aplikacioni

e-Deposit është një aplikacion që lejon hapjen e një llogarie të depozitës me afat online në TURKIYE IS BANKASI A.S. Dega në Kosovë.

Pas plotësimit të informacionit përkatës, aplikimi juaj do të vlerësohet nga TURKIYE IS BANKASI A.S. Dega në Kosovë dhe do të informoheni lidhur me aplikimin tuaj. Për llogaritë e hapura me e-Deposit do të aplikohen norma interesi të favorshme.