e-deposit Aplikacioni

e-deposit është aplikacion online për krijimin e depozitave me afat në ISBANK.

Pasi të plotësoni fushat e dhëna aplikacioni do të procesohet nga zyrtarët e ISBANK-ës dhe ju do te njoftoheni për hapat e mëtutjeshme. Ju do të perfitoni çmime speciale duke aplikuar për e-deposit.