Na Kontaktoni

Dega në Prishtine

Rruga Ukshin Hoti, Nr.100, Lakrishtë, Prishtinë 10000, Kosovë

(00 383) 38 245 245info@isbank-kos.com

08:30 - 16:15

Dega në Prizren

Zahir Pajaziti . KK Lakuriqi 2-blok A-1 20000 Prizren Kosovë

(00 383) 29 245 255info@isbank-kos.com

08:30 - 16:15

Menaxhimi i Ankesave dhe Shqetësimeve
Ankesat
Qëllimi i menaxhimit të ankesave të klientëve është adresimi dhe zgjidhja e shqetësimeve të klientëve në mënyrë efikase, duke ndikuar në rritjen e kënaqësisë, besnikëris​ë dhe përmirësimin e vazhdueshëm të produkteve ose shërbimeve. Për informata më të detajuara lidhur me mënyrat e parashtrimit të ankesave, afatet kohore për zgjidhjen e ankesave, zgjidhjen e tyre, apelimin e vendimeve lidhur me ankesat, ju lutem klikoni në dokumentin e mëposhtëm:

Menaxhimi i Shqetësimeve​