Bankare Individuale

Llogaria e Depozitave

Në mënyrë që të përdorni kursimet tuaja në çdo moment ju mund të hapni llogari rrjedhëse.
TURKIYE IS BANKASI A.S. -DEGA NË KOSOVË, merr pjesë detyrueshëm në Fondin e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Kosovës.


Transferimi i Parave

Për dërgimin e parave në Turqi, degët tona në Prishtinë dhe Prizren ofrojnë zgjidhjet më të shpejta dhe më të sigurta. Përmes degëve tona mund të bëhen transferimi i parave në llogaritë e Isbank Turqisë brenda ditës dhe në të njejtën mënyrë mund të bëhen transferimet e parave nga llogaritë e Isbank Turqisë në degët tona në Kosovë.