Ne i përdorim cookies në uebfaqen tonë në mënyrë që t’ju ofrojmë shërbime më të mira. Duke vazhduar me përdorimin e uebfaqes sonë, ju na lejoni që t’i përdorim cookies. Ju mund të keni qasje në informata të detajuara në cookies përmes Politikave tona të privatësisë dhe Politikave tona të cookies.
x
Kosovë
Turqi
Bahrain
Irak
Londër
EN
TR
EN
SR
Rreth Nesh
Themelimi
​Türkiye İş Bankası A.Ş. u themelua më 26 gusht 1924, si Bankë e parë Kombëtare e Periudhës Republikane, nën direktivat e Ataturkut, dhe në përputhje me vendimet e marra në Kongresin e parë të Ekonomisë të mbajtur në Izmir. Türkiye İş Bankası A.Ş., nën udhëheqjen e Drejtorit të parë të Përgjithshëm Celal Bayar, filloi me ofrimin e shërbimeve në dy filiale dhe me 37 punonjës.
Informatat e Aksionarëve
​Për informatat e aksionarëve të  “TURKIYE IS BANKASI A.S. - DEGA NË KOSOVË” , ju lutem klikoni këtu.
Struktura Organizative
Vizioni dhe Strategjia Jonë
Vizioni Ynë

Si banka kryesore lidere dhe e besueshme, duke mbajtur pozitë të fuqishme financiare në regjion, Vizioni Ynë është që ta bëjmë Türkiye İş Bankası A.Ş. si bankë të preferuar për klientë, aksionarë dhe punonjës.

Qëllimi Ynë

Për klientin:

Nëpërmjet ofrimit të shërbimeve, të bëhemi banka e preferuar në të gjitha sektorët dhe tek grupet e synuara të klientëve.

Me punonjësit tonë të kualifikuar, të ju ofrojmë shërbime të besueshme dhe cilësi të lartë.

Ndjekim parimet më të larta të etikës dhe biznesit duke mos bërë lëshime.

Për aksionarët:

Rritje e qëndrueshme e vlerës së aksioneve.

Operimi me një sistem efektiv të menaxhimit të rrezikut.

Për punonjësit:

Të jemi punëdhënësi i preferuar, nëpërmjet ofrimit të programeve nxitëse dhe mundësive të trajnimit për zhvillim personal dhe profesional.

Shpërndarja e Qasjes së Përqendruar për Shërbim ndaj Klientit tek të gjithë punonjësit tonë.

Mbështetja dhe promovimi i punonjësve tonë për të qenë të besueshëm, përgjegjshëm dhe kreativë.

Shkurtimisht:

Nxitja e punonjësve nga ana e bankës për përmbushjen e nevojave te klientëve në mënyrë te shpejtë, efikase, dhe me kualitet të lartë, duke vazhduar në mënyrë të qëndrueshme të rrisim aksionet e bankës.

Vlerat Tona

Vlerat tona pasqyrojnë përfaqësimin e Identitetit Korporativ të Bankës, arritjen e vizionit dhe qëllimeve që udhëheqin punën tonë dhe mishërimi i vlerave jetësore dhe biznesore nga ana e punonjësve tonë:

Ndershmëria dhe Besueshmëria,

Udhëheqja dhe Inovacioni,

Orientuar drejt klientit dhe ofrimi i shërbimeve kualitative

Respekti dhe ndjeshmëria ndaj shoqërisë, njerëzimit dhe mjedisit.

Transparenca

Strategjia

Arritja e vizionit dhe qëllimit tonë drejt të qenurit “Bankës më të afërt për klientët, duke u mbështetur në rritje të qëndrueshme fitimprurëse”.

Ankesat
Web Faqja Zyrtare e Bankes
© 2016 Türkiye İş Bankası A.Ş. Të gjitha drejtat e rezervuara.
© 2016 Türkiye İş Bankası A.Ş. Të gjitha drejtat e rezervuara.