Ne i përdorim cookies në uebfaqen tonë në mënyrë që t’ju ofrojmë shërbime më të mira. Duke vazhduar me përdorimin e uebfaqes sonë, ju na lejoni që t’i përdorim cookies. Ju mund të keni qasje në informata të detajuara në cookies përmes Politikave tona të privatësisë dhe Politikave tona të cookies.
x
Kosovë
Turqi
Bahrain
Irak
Londër
EN
TR
EN
SR
Bankare Individuale
Llogaria e Depozitave

Në mënyrë që të përdorni kursimet tuaja në çdo moment ju mund të hapni llogari rrjedhëse.

TURKIYE IS BANKASI A.S. -DEGA NË KOSOVË, merr pjesë detyrueshëm në Fondin e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Kosovës.

Transferimi i Parave

Për dërgimin e parave në Turqi, degët tona në Prishtinë dhe Prizren ofrojnë zgjidhjet më të shpejta dhe më të sigurta. Përmes degëve tona mund të bëhen transferimi i parave në llogaritë e Isbank Turqisë brenda ditës dhe në të njejtën mënyrë mund të bëhen transferimet e parave nga llogaritë e Isbank Turqisë në degët tona në Kosovë.

Çmimore
© 2016 Türkiye İş Bankası A.Ş. Të gjitha drejtat e rezervuara.
© 2016 Türkiye İş Bankası A.Ş. Të gjitha drejtat e rezervuara.